TALENTPROGRAM

Talentprogram

Våre talentprogram ved Ruby Dansestudio er Ruby Crew, Ruby Trainee, Rubiees og Kompani Ruby. Talentprogrammene passer for de elevene som vil ha flere utfordringer, tettere oppfølging, mer sceneerfaring, og bli utfordret på hvordan man jobber sammen som en gruppe. Det forventes at elever som melder seg på disse talentprogrammene er forberedt på mye egeninnsats, god samarbeidsvilje med de andre i gruppa, og kunne ta nye koreografier raskt. Målet er å gi elevene et godt grunnlag, og verktøy til å kunne satse på dans senere.


For å kunne være med i et talentprogram må eleven ha god grunnleggende forståelse for de gjeldene dansestilene i programmet, kunne jobbe fokusert og samarbeide med alle i gruppa. Eleven må ha mulighet til å stille opp på sceneshow utenom elevforestillinger, være med i filmprosjekter, og danse på minst én annen danseklasse i løpet av uka.

 

Kompani Ruby

Kunstnerisk leder: Marie Engen Wang-Hansen

Kontakt: marie@rubydansestudio.no


Kompani Ruby er vårt nyeste talentprogram, og skal fordype elevene i moderne- og samtidsdans. For å kunne være med i kompaniet må elevene inneha god teknisk forståelse for releasebasert samtidsdans, være trygg på gulvarbeid og vise evnen til selvstendighet. Kompaniet skal jobbe både med improvisasjon, kontaktarbeid, og kreative oppgaver, og danserne får være med å utvikle selve kompaniet fra starten. Vi ønsker at danserne skal få utvikle et personlig uttrykk, dansetekniske ferdigheter og mer sceneerfaring.

 

Ruby Crew, Ruby Trainee og Rubiees

Kunstnerisk leder: Jade Sofie Wulff (Ruby Crew og Rubiees) Marie Engen Wang-Hansen (Ruby Trainee)

Kontakt: jade@rubydansestudio.no/marie@rubydansestudio.no


Ruby Crew ble grunnlagt av Jade i 2012, og er i hovedsak en dansegruppe med tyngde innen hip hop. Denne gruppen har vokst gjennom årene og har hatt 24 medlemmer til sammen, hvor flere av disse har tatt danseutdannelse underveis eller i ettertid. For å utvide Ruby familien og gi flere unge muligheten til å være med i gruppen, startet vi en trainee-gruppe for ungdommer fra 13 år, og Rubiees for barn fra 10 år. Dette skal utvikle elevenes ferdigheter, personlig stil og kjenne på hvordan det er å jobbe prosjektbasert.

Bilde: Øystein Westlie. Bildet er av Ruby Crew, talentprogram ved Ruby Dansestudio innen Hip Hop