SEMESTERPLAN

SEMESTERPLAN HØSTSEMESTER 2021

Det er totalt 14 undervisningsuker i løpet av høstsemesteret 2021.

UKE 34:
- Oppstart høstsemester 2021 - GRATIS PRØVEUKE!

UKE 40:
- Høstferie.

UKE 48:
- Siste uke med undervisning før juleferie (utenom tirsdags klassene med Linn Camilla).
- Fredag 3.desember, sceneprøver i Askim Kulturhus.
- Lørdag 4.desember, sceneprøver og generalprøve i Askim Kulturhus.
- Søndag 5.desember, forestilling kl 15:00 og 17:00 i Askim Kulturhus.

UKE 49:
- Mandag 6.desember, forestilling kl 18:00 i Askim Kulturhus.
- Tirsdag 7.desember, siste undervisningsklasse for Linn Camilla sine klasser.