RUBY CHEERDANCE

RUBY CHEERDANCE


I samarbeid med Askim IF, tilbyr Ruby Dansestudio konkurranse-lag i Hip Hop Cheerdance. Dette tilbudet passer for unge dansere som ønsker å konkurrere i dans, være en del av et lag som trener sammen mot et felles mål og å kunne reise på tur sammen med lag og trenere. Vi starter semesteret med en opptaksdag, hvor vi fordeler plassene på de lagene og aldersgruppene som passer danseren best. Det er viktig at man har danset noe fra før, men vi oppfordrer alle som har lyst, til å komme på opptaksdagen. Det er maksimalt 25 plasser på hvert lag.


Lagene trenes av instruktører som selv har konkurrert, eller har erfaring som utøvende danser, pedagog eller trener. Du finner mer informasjon om våre trenere under fanen "VÅRE LÆRERE".


Konkurranse-lag:

Hip Hop Cheer Youth (født 2010 – 2012). Trenes av Johanne Holm

Hip Hop Cheer Junior (født 2006 – 2010). Trenes av Marie Engen Wang-Hansen

Hip Hop Cheer Senior (født 2009 og eldre). Trenes av Jade Sofie Wulff.


Treningstider:

Youth: Mandager kl 18:00-18:55 på Ruby Dansestudio

Junior: Fredager kl 18:30-19:45 på Ruby Dansestudio

Senior: Onsdager på Askim Videregående


I oppkjøring mot konkurranser vil det bli satt opp ekstra treninger i Askimhallen eller andre haller i området, hovedsakelig på søndager.


Fraværsregel for å delta på konkurranser er 10%. Utvidet fravær må søkes om, og alt fravær må meldes inn av foresatte for utøvere under 18 år.


Priser:

☆   Medlemskap i Askim IF: 300,-

☆   Treningsavgift per semester: 1200,-

☆   Lisens i Norges Amerikanske idretters forbund: 625,-

☆   Kostymeavgift per semester: 300,-


Andre priser:

☆   Norgesmesterskap: ca 2750,-

☆   Open Konkurranser: 75,- per.


Viktig informasjon:

Mye av jobben i Ruby Cheerdance baserer seg på frivillig arbeid, og det er viktig at alle utøvere og foresatte er villig til å bidra med dugnad i forbindelse med reiser på konkurranser. Vi prøver å få kostnadene på konkurranser lavere, men det forutsetter at man bidrar på dugnader, loddsalg, opptredener og annet for å kunne samle inn midler til lagene. Alle lag må ha en ressursgruppe/foreldregruppe på 4-5 personer.


Resultater konkurranser:

☆   Sesongen 21/22: 2.plass Norgesmesterskap (Senior)

☆   Sesongen 21/22: 5.plass Europamesterskap (Senior)

☆   Sesongen 22/23: 2.plass Winter Open (Senior)

☆   Sesongen 22/23: 2.plass Norgesmesterskap (Senior)

☆   Sesongen 22/23: 8.plass Europamesterskap (Senior)

☆   Sesongen 23/24: 1.plass Norwegian Open (Youth)

☆   Sesongen 23/24: 2.plass Norwegian Open (Junior)

☆   Sesongen 23/24: 1.plass Norwegian Open (Senior)
☆   Sesongen 23/24: 2.plass Norgesmesterskap (Youth)
☆   Sesongen 23/24: 4.plass Norgesmesterskap (Junior)
☆   Sesongen 23/24: 3.plass Norgesmesterskap (Senior


Påmeldingsskjema til opptaksprøve finner du her!

Tidsskjema opptak:
Lørdag 24. august 2024 - DAG 1
Sted: Kulturskolen
Tider:
13:00: oppmøte og registrering
13:15: oppvarming
13:30: Teknikk og styrke-tester
14:00: Koreografi
14:45: Pause
15:00: Visning i grupper
16:00: Resultat: En jury velger ut hvem som går videre til dag 2, for uttak til spesifikke lag og intervju.

Søndag 25. august 2024 - DAG 2
Sted: Kulturskolen
Tider:
13:00: Oppvarming
13:15: Gjennomgang av koreografi fra dagen før.
13:30: visning i grupper
14:30: Pause
15:00: intervju med utøver og trener.
16:00: annonsering av resultat og lagmøter