PÅMELDING HØST 2023

PÅMELDING HØSTSEMESTER 2023

Påmeldingsskjema for høstsemester 2023 finner du her.

Alle utestående fakturaer må være betalt for at eleven skal få plass på kurs høstsemester 2023.

Les gjennom nivå beskrivelsene som ligger på hjemmesiden, slik at du ikke melder deg eller ditt barn på et nivå som er for høyt, eller ikke passende når det kommer til alder og stil. Er du usikker på hva som passer for deg eller ditt barn ta kontakt med den aktuelle pedagogen.