INFORMASJON


Vilkår 

Vi tilbyr gratis prøveuke. Velger du å fortsette etter gratis prøveuke har du forpliktet deg til å betale for hele semesteret. Selv om eleven ikke fullfører semesteret, har vi ikke mulighet til å endre faktura eller refundere semesteravgiften. Ved uforutsett sykdom kan semesteravgiften refunderes ved legeerklæring. Det er 14 undervisningsklasser per semester.


Forestilling

Hvert semester avsluttes hos oss med en elevforestilling. Elevforestillingen er i utgangspunktet for elever fra 6-7 år og oppover. Øvrige klasser avsluttes med en visningsklasse siste gang. For å delta på våre elevforestillinger er det obligatorisk oppmøte på sceneprøver, generalprøve og alle forestillinger, med mindre noe annet er avtalt med pedagog. Deltakelse forutsetter også at eleven ikke har mer enn 20% fravær gjennom semesteret. All kommunikasjon rundt våre elevforestillinger forgår via e-post og vår hjemmeside. 


Bekledning

På alle våre klasser må eleven ha treningsklær som man kan bevege seg i, og langt hår må settes i strikk. På alle våre klasser innen Hip hop, Girly Style og Afro Mix må eleven ha innesko. På klasser innen Jazz og Contemporary kan eleven være barfot eller ha sokker, og dette kan avtales nærmere med pedagog på første klasse. 


Reglement

1. Hils på pedagogen når du kommer på klasse.

2. Møt presis. 

3. Ikke tillatt med mat, tyggis eller annen drikke enn vann i studioene. 

4. Rydd opp etter deg.

5. Riktig bekledning og fottøy. 

6. Utesko er ikke tillatt i våre lokaler.

7. Rekk opp hånda hvis du skal si noe.

8. Ikke løp eller rop i fellesområdet.

9. Ikke ta på speil eller vinduer.

10. Vær snille med hverandre. Alle skal føle seg velkomne på Ruby Dansestudio!